Prijava-Odjava
Album Fotografija
Kalendar događanja
Brojač posjeta
Posjete Sadržajima : 1821018
Naslovnica

16. sjednicua Gradskog vijeća Grada Otočca

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOČAC

GRADSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/16-01/6

urbroj:2125/02-01-16-1

Otočac, 25. 05. 2016.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13 i 1/16) i članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca (?Službeni vjesnik Grada Otočca? broj 1/13)

s  a  z  i  v  a  m

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati 31. 05. 2016. godine s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

1. Aktualni sat,

2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa petnaeste sjednice Gradskog

vijeća Grada  Otočca,

3. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Otočca

i DVD Otočac za 2015. godinu,

Ažurirano (Srijeda, 25 Svibanj 2016 17:32)

Više...

 

Prezentacije Predstudije izvodljivosti koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Gacka Otočac

Ažurirano (Ponedjeljak, 23 Svibanj 2016 09:33)

Više...

 

Sjednica Vijeća za prevenciju Grada Otočca

Ažurirano (Srijeda, 18 Svibanj 2016 13:25)

Više...

 

Službeni vjesnik 2016. godina

Službeni vjesnik 2016. godina

Ažurirano (Srijeda, 18 Svibanj 2016 13:38)

 

Završen Projekt poticanja čistijeg transporta "Sustav javnih bicikla u Gradu Otočcu" Gackabike

Ažurirano (Srijeda, 18 Svibanj 2016 11:15)

Više...