Prijava-Odjava
Album Fotografija
Kalendar događanja
Brojač posjeta
Posjete Sadržajima : 1758500
Naslovnica

U Gradu Otočcu održana taktičko pokazna vježba

Ažurirano (Srijeda, 04 Svibanj 2016 13:25)

 

Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik

Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik - zgrada županijske uprave - djelomična adaptacija i ugradnja novih instalacija

Ažurirano (Utorak, 03 Svibanj 2016 20:57)

 

Nadogradnja Gačanskog parka hrvatske memorije

Više...

 

SVETI FLORIJAN 2016

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD OTOČAC

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OIB: 14180718952

KLASA: 214-02/16-01/2

URBROJ: 2125/02-03-16-4

Otočac, 28.04. 2016.

Taktičko-pokazna vježba gašenje požara i spašavanje iz objekta Gackog pučkog otvorenog učilišta pod nazivom

"SVETOM FLORIJANU 2016",

održati će se  04.svibnja 2016.god. u 10,00 sati

na Trgu dr. Dražena Bobinca.

NAČELNIK STOŽERA

Nenad Janković, dipl. ing., v.r.

Ažurirano (Utorak, 03 Svibanj 2016 16:24)

 

Natječaj za davanje na korištenje javnih površina

Natječaj za davanje na korištenje javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa u Gradu Otočcu za 2016.godinu

Privitci:
???Download this file (Natječaj za davanje na korištenje javnih površina.pdf)Natječaj za davanje na korištenje javnih površina.pdf[ ]962 Kb29.04.2016 11:58