Više o Otočcu

Izbori

G-FIN-IZVJ Josip Grčević 2016.

01.03.2017.

Saznajte više

G-FIN-IZVJ Davor Atalić 2016

17.08.2017.

Saznajte više

G-FIN-IZVJ Suzana Bižanović 2016.

01.03.2017.

Saznajte više

G-FIN-IZVJ Tanja Gavrić 2016.

01.03.2017.

Tanja Gavrić vijećnica Gradskog vijeća Grada Otočca  izabrana sa liste Grupe birača nositelja Stjepana Kostelca, dr.vet.med. 

Saznajte više

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA

24.10.2016.

Saznajte više

R J E Š E N J E O ODREĐIVANU BIRAČKIH MJESTA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA DOLJANI, DRENOV KLANAC, HRVATSKO POLJE I PODUM-ŠKARE

24.10.2016.

Saznajte više

KANDIDACIJSKE LISTE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA DOLJANI, DRENOV KLANAC, HRVATSKO POLJE, PODUM-ŠKARE

24.10.2016.

Saznajte više

Obrasci za kandidaturu za mjesne odbore

07.10.2016.

Obrasci  za kandidaturu za mjesne odbore

Saznajte više