Više o Otočcu

Oglasna ploča

Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: namještenik za sportske djelatnosti

18.08.2017.

Saznajte više

Oglas za prijem namještenika u službu na radno mjesto - namještenik za sportske djelatnosti

31.07.2017.

Saznajte više

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Otočca

26.04.2017.

Saznajte više

JN za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Otočca

15.03.2017.

Saznajte više

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otočcu za 2016. godinu

06.10.2016.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Otočcu za 2016. godinu

Saznajte više

Pozivni natječaj za javna priznanja Grada Otočca za 2016. godinu

06.10.2016.

Pozivniu natječaj za javna priznanja Grada Otočca za 2016. godinu

Saznajte više

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

18.11.2015.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenog na Natječaj  za izbor samostalnog upravnog referenta za provođenje projekata i EU fondove koji...

Saznajte više

OPERATIVNI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE 2015.-2016. GOD.

28.10.2015.

OPERATIVNI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE 2015.-2016. GOD.

Saznajte više