Više o Otočcu

Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel

STEVAN UZELAC - Pročelnik

E-mail: s.uzelac@otocac.hr

Tel.: 053 / 773 - 656

Fax. 053 / 773 - 655

Tel.: 053 / 617 - 955

Fax.: 053 / 773 - 655

Marija Odorčić, Viši stručni suradnik za poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo

E-mail: marija.odorcic@gmail.com

Odsjek za proračun, financije i javne prihode

Tel.: 053 / 771 - 278

Fax.: 053 / 773 - 655

Mandica Lončar, voditelj Odsjeka za proračun i javne prihode

E-mail: mandica.loncar@otocac.hr

Katarina Dujmović, referent za naplatu gradskih prihoda i blagajnu

E-mail: katarina.otocac@hr

Ivanka Klobučar, računovodstveni referent

E-mail: ivanka.klobucar@otocac.hr

Dragana Vukmirović-Antić, računovodstveni referent

E-mail: otocacdragana@gmail.com

Tel.: 053 / 617 - 955

Fax.: 053 / 773 - 655

Danijel Bilović, samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i

E-mail: gradnjudanijel.bilovic@otocac.hr

Anita Matasić, referent za poslove komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i gradnje

E-mail: anita.matasic@otocac.hr

Tel.: 053 / 617 - 955

Tel.: 053 / 773 - 655

Ivana Degoricija, viši računovodstveni referent

E-mail: ivana.degoricija@otocac.hr