Više o Otočcu

Izbori

VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA - IZBORI

05.04.2019.

Saznajte više

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

28.02.2019.

Saznajte više

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

26.02.2019.

Saznajte više

G-FIN-IZVJ - PREDSTAVNIČKIH TIJELA SA LISTE GRUPA GRAĐANA ZA 2018. GODINU

01.02.2019.

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VMO NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

12.12.2018.

Saznajte više

PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VMO

09.12.2018.

Saznajte više

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE MJESNIH ODBORA

28.10.2018.

Saznajte više

OBRASCI ZA KANDIDATURU

12.10.2018.

Saznajte više