Više o Otočcu

Mjesna samouprava

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

13.12.2018.

Saznajte više

PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

09.12.2018.

Saznajte više

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE MJESNIH ODBORA

28.10.2018.

Saznajte više

OBRASCI ZA KANDIDATURU

12.10.2018.

Saznajte više

IZBORI MJESNI ODBORI - OBVEZATNE UPUTE

10.10.2018.

Saznajte više

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

02.01.2017.

Saznajte više

KOMUNALNA DJELATNOST UPRAVLJANJE GROBLJIMA

09.12.2016.

Saznajte više

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

10.11.2016.

Saznajte više